www.archive-se-2014.com » SE » A » ALZOLA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Alzola Juristfirma AB | Spansk advokatbyrå i Sverige
  Descriptive info: .. Choose language.. Svenska.. Español.. Vidare till innehåll.. Bra att veta.. Arvskatt i Spanien.. Tips vid köp i Spanien.. Behövs testamente i Spanien.. Om Alzola Juristfirman.. Kontakta oss.. Hem.. Email:.. info@alzola.. se.. Web: www.. alzola.. se.. Tlf: 08-643 13 01.. Fax: 08-644 29 55.. Box 4308.. 102 67 Stockholm.. Copyright © 2007-2012 Alzola Juristfirma AB.. All rights reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Arvskatt i Spanien
  Descriptive info: Baserad på vår mångåriga erfarenhet, ska vi försöka besvara frågan som många av våra klienter ser som ett problem, alltså,.. * vad händer när man ärver en lägenhet/hus i Spanien?.. * hur ska man bära sig åt?.. Vi på Juristfirman Alzola brukar i ovanstående fall börja med att ställa några frågor som är viktiga att beakta.. 1.. Vem har avlidit? (make/a, far/mor, bror/syster, annat).. 2.. När avled personen?.. 3.. Vilken nationalitet hade den avlidne?.. 4.. Vad har man ärvt i Spanien? (lägenhet, villa, radhus, övrigt).. 5.. Var (ort) i Spanien finns arvet?.. 6.. Finns det lagfart (Escritura)?.. 7.. Har man i Sverige upprättat bouppteckning efter den avlidne?.. 8.. Vilka är arvingar till den avlidne? (make/a, bröstarvinge, särkullsbarn, annat).. 9.. Vilket år köptes fastigheten i Spanien?.. 10.. Finns det något testamente i Sverige och/eller i Spanien?.. Som ni förstår är varje arvskifte unikt, därför är det svårt att här ge exakt svar för just ditt fall.. Men vi ska försöka oss på att ge en allmän bild av vad som händer då en anhörig avlider och denne ägde en lägenhet i Spanien.. Till att börja med, ska vi klargöra en VIKTIG detalj.. I Spanien, i likhet med stora delar av västvärlden, tillämpas nationalitetsprincipen då en utländsk medborgare avlider, som dessutom ägde tillgångar (fast eller lös egendom) i Spanien.. Det innebär att spanska myndigheter tillämpar den avlidnes nationella arvslagstiftning för att kunna avgöra vem eller vilka ärver den avlidnes kvarlåtenskap i Spanien.. Den spanska arvskatten är progressiv, den börjar med 7,65% och slutar med 34%.. Beroende på släktförhållande höjs procentsatsen, ju avlägsnare arvingen är desto högre procentsats.. Bästa sättet att åskådliggöra arvskatten i Spanien är genom att ta upp ett exempel som speglar de vanligaste fallen:.. Exempel.. Herr Kurt Larsson Lägenhet i Torrevieja.. Fru Gudrun Larsson Tax värde/ Valor Catastal 58 000 Euro.. Barnen Niklas Lotta Larssons är skatteskrivna i Sverige.. Statistiskt sätt kommer Kurt att avlida före sin hustru Gudrun.. Kurt är svensk medborgare, alltså tillämpas svensk arvslagstiftning för fastställande av vem eller vilka ärver den avlidne.. Med andra ord är det Gudrun som ärver Kurts del av fastigheten i Spanien.. Den lokala skattemyndigheten kommer att värdera lägenheten med hjälp av taxeringsvärde (valor catastral) gånger indexsiffra som varierar mellan 1,8-3,1, i vårt exempel blir det, 58 000 x 1,8 = 104 000 euro.. Gudrun äger sedan tidigare hälften (52 000 euro) genom giftorätt och nu ska hon ärva Kurts andel (52 000 euro).. Kvarlåtenskapen (värdet på de sammanlagda tillgångarna) ska alltid höjas med 3% innefattande all lös egendom i hemmet, därför behöver man i Spanien inte upprätta någon inventarielista.. Fastighetens spanska tax värde (valor catastral): 58.. 000 euro.. Indexregl.. (1,8) total bouppteckningsvärde: 104.. Gudruns beskattningsbara andel 1/2: 52.. 000 euro Plus % lösegendom : 1.. 560 euro.. Gudruns grundavdrag: 16.. Beskattningsbar kvarlåtenskap: = 37.. För att beräkna arvskatten tar man hjälp av den spanska skatteverkets arvs och gåvoskattetabell, skulle du vilja ha en kan vi sända dig en.. Från 0 upp till 31.. 955,81 euro betalas 2.. 851,98 euros.. Differens mellan 31.. 955,81 och 37.. 560.. är 5.. 604,19 x 11,05% = 619,26 euros.. Med andra ord, det belopp som Gudrun kommer att betala i arvskatt i Spanien är 3.. 471,24 euros (ca 29.. 850 kr).. Observera att grundavdraget för närstående arvingar i Spanien ca.. 16.. 000 euros.. Det Gudrun ska göra är följande rörande fritidsfastigheten i Spanien:.. * Kontakta via sin skatterepresentant/advokat/juridiska ombud den lokala skattemyndigheten för att begära om anstånd med ytterligare 6 månader rörande inbetalning av arvskatt.. * I Sverige ska Gudrun invänta tills bouppteckning efter Kurt är inskriven och klar.. Först nu, kan Gudrun börja åtgärda arvskiftet i Spanien.. Med hjälp av sin representant eller advokat så kan de börja att upprätta handlingar som de spanska myndigheterna kommer att kräva för att omlagfara lägenheten i Gudruns namn:.. * Först och främst vill de spanska myndigheterna veta att den avlidne verkligen ÄR avliden, därför ska Gudrun ha ett Dödsfallsintyg med släktutredning som utfärdas av Skattekontoret i Sverige.. * Sedan är myndigheten mycket intresserad av vad den svenska lagen säger om VEM som ärver den avlidne, detta kan Gudrun påvisa genom att visa upp den svenska Bouppteckningen efter Kurt.. Ovanstående dokumentation måste översättas till spanska av en auktoriserad översättare och därefter förses med s.. k.. Apostillestämpel.. Med bl.. a.. hjälp av dessa dokument och en fullmakt kan Gudruns ombud i Spanien omlagfara Kurts andel i Gudruns namn samtidigt som arvskatten betalas.. Vår erfarenhet visar att alla arvskiften är unika, det finns en mängd olika variabler som på olika grad påverkar arvskatten i Spanien.. Ambitionen med denna information är att i generella termer förklara att arvskatten i Spanien inte är absurd, utan rimlig.. Så pass rimlig att tusentals européer varje år väljer att investera i fastigheter i Spanien.. Till er som redan  ...   mycket lägre än mellan en arvlåtare och sin syster/ bror/ far/ mor, exempelvis).. Dessutom skall man inte glömma att vid arv har varje dödsbodelägare alltid rätt till ett visst grundavdrag som är högre vid nära släktskap och lägre då arvtagare ej är nära släkt.. Avlägsen släkt eller vid arv mellan ej släkt medges ej något grundavdrag.. Innan man fortsätter med denna artikel vill vi göra klart en sak: liksom vid sådana arv situationer i Sverige brukar man, i dom flesta fallen, vända sig till någon som kan ge professionell hjälp (advokat, jurist, revisor, begravningsbyrå etc.. ) Det är likadant med arv i Spanien.. Om man inte är kunnig i sådana juridiska frågor och inte behärskar spanska, och inte heller bevandrad med de involverade procedurerna, borde man anlita någon som hjälper.. Det finns ingenting i spansk lag som säger eller kräver att man måste åka till Spanien för det.. Allt kan ordnas härifrån om man vänt sig till kompetenta personer.. Naturligtvis pratar vi nu om eget intresse, men det jag skriver om är baserad på vår mångåriga erfarenhet.. Om vi utgår från ett vanligt exempel ser vi bättre detaljerna och förutsättningarna.. Ett svenskt gift par med två barn äger en fritidsfastighet i Spanien inom Alicante provins (Torrevieja).. Lagfarten (= Escritura de Compraventa) står på honom.. Makarna har ej äktenskapsförord (vilket innebär att dem emellan råder giftorättgods i deras relation).. Maken avlider först.. Inget testamente har de upprättat heller.. Vad skall man göra?.. För det första behöver man inte jäkta och vara otroligt nervös med att lämna in den spanska bouppteckningen till myndigheterna i Spanien.. Automatiskt får man en frist för det på 6 månader från dödsdagen.. Man kan dessutom få den förlängd för ytterligare 6 månader.. Och vad händer om man ändå ej hinner få in pappren i tid.. Egentligen ingenting dramatisk.. Om man lämnar in bouppteckningen EFTER fristen (6 månader från dödsdagen) träder i kraft vad som är också normalt i Sverige: att man bli skyldig att betala förseningsavgift och eventuellt fördröjningsränta.. Om man presenterar den spanska bouppteckningen, exempelvis, 3 år efter dödsdatum blir avgiften och ränta högre än om man gör det strax efter den normala fristen gått ut.. Men det handlar inte om oöverkomliga belopp.. I sammanhanget vill vi påpeka att det saknar all juridisk grund påståendet (rättare sagt ryktet som sprider sig bland Spaniensvenskar) om att spanska staten kan konfiskera lägenheten/ radhuset/ fritidsfastigheten om man inte lämnar in i tid bouppteckningen.. I Spanien, liksom Sverige och andra länder inom Europeiska Unionen, är en rättstat, där lagar och förordningar gäller för att få in, bl.. , obetalda skatter, alltid genom noggranna procedurer och förfarande som respekterar, tillfullo, de enskildes rättigheter.. Sedan ett antal år sen har man infört i Spanien, för utlänningar som har intressen av olika slag i landet, ett särskilt ID-nummer, på spanska kallad Número de Identificación de Extranjeros (NIE).. Man ansöker om sagda NIE nummer hos Polisen i staden där man bor eller vistas.. Man kan också söka det via Spaniens Ambassad i Stockholm.. Detta NIE nummer skall man uppge överallt där utlänningen sätter sig i kontakt med myndigheter (Notarius Publicus, Kommunen, Skatteverket, Banker, etc.. ).. Om de mera konkreta åtgärder att ordna vid någons dödfall har vi följande:.. Beställa från den svenska skattemyndigheten ett dödsfallsintyg med släktutredning.. Kopia av det sista svenska testamentet om sådant funnits eller uppgift om eventuellt spansk testamente.. Kopia av den svenska bouppteckningen som inlämnats till vederbörande.. Om den redan registrerats desto bättre.. (Översättning till spanska skall innefatta bara lämpliga delar av den).. Kopia på lagfartsbevis i Spanien för den aktuella fastigheten.. Kopia på den sist inbetalda fastighetsskatten i Spanien.. Kopia på saldo per dödsdagen av ev.. bankkonto i Spanien.. Kopior på övriga tillgångar belägna i Spanien per dödsdagen (exempelvis, aktier som emitterats av spanska företag och liknande).. Alla ovannämnda handlingar och dokument måste bestyrkas och legaliseras översättas av Auktoriserad Translator till spanska.. I båda fallen skall dokumenten slutlegaliseras med stämpeln så kallad Apostille.. Vi själva ordnar allt detta, inklusive översättningarna, eftersom Sebastian Alzola är auktoriserad translator, godkänd av såväl de svenska som spanska berörda myndigheterna sedan många år tillbaka.. Som vi förklarar i denna webbsida har vi byggt upp, under årens lopp, ett nätverk av lokala medarbetare i Spanien i de delar av landet där skandinaver brukar vistas, resa dit eller investera och därför kan Ni anförtro oss, här i Sverige, att sköta arvskiftet i Spanien, på det viset behöver inte någon av er resa till Spanien för det ändamålet.. Många viktiga frågor är fortfarande obesvarade men alla som läser dessa rader är förstås medvetna att för det skulle behövas skriva en hel bok, vilket inte är meningen med denna artikel.. För kompletterande information är vi alltid villiga att ställa upp antingen ni ringer, mejlar eller besöker oss i Stockholm.. Sebastian Alzola..

  Original link path: /bra-att-veta/arvskatt-i-spanien/
  Open archive

 • Title: Tips vid köp i Spanien
  Descriptive info: Hur du undviker problem vid köp av hus i Spanien.. De sista 36 åren har tusen och åter tusentals svenska familjer köpt och sålt hus i Spanien.. Dessa hus, lägenheter eller villor har framför allt förvärvats på Costa del Sol, Mallorca, Kanarieöarna och sist (men inte minst) på Costa Blanca.. Vi vill härmed ge några råd och belysa en del detaljer som.. skiljer spansk och svensk lagstiftning.. , beträffande hur köp- och sälj avtalen skall träffas och utformas.. Syftet är naturligtvis att.. öka informationen.. och de allmänna juridiska kunskaperna på detta område och försöka undvika uppkomsten av problem bland allmänheten.. Ur vårt advokaterfarenhet under dessa 36 år tänker vi härunder ta några exempel av intresse.. Med denna information vill vi belysa i stora drag vad ska man.. göra och inte göra.. om man Köper eller Säljer.. Vi kan ha två stora rubriker och dela upp objekten efter följande:.. NYPRODUKTION.. eller.. BEGAGNAT.. Köpet kan äga rum genom mäklare eller direkt med byggherren.. Oavsett vem som säljer finns det en serie frågor som köparen alltid måste ställa:.. * Vem äger marken? finns det lagfart och/eller gravationsbevis?.. * Finns det kommunalt byggnadslov?.. * När räknas byggnationen färdigställas?.. * Vilka garantier (Bank.. ) lämnar säljaren för sina åtaganden?.. * Är säljaren ett bolag? är det registrerat? vem tecknar firman? var har bolaget sitt säte? i Spanien, övriga EU eller i ett skatteparadis?.. * Har man avtalat om förseningsstraff vid sen färdigställande av bygget?.. * Hur och var ska köpeskillingen erläggas?.. * Har köpeskillingen fördelats i avbetalningar i takt med byggnationens fortskridande?.. * Vad ingår i konkret i köpet? Inventarier, garage, förråd.. ?.. * Tillträde och besiktning: kombinerat med sista delbetalningen? Eller vid upprättande av spanskt köpebrev ( Escritura de Compraventa )?.. * Fel i byggnationen: anmälning, hur?.. * Hur fördelas lagfarts- överlåtelseskatt och avgifter? vilka ska säljare respektive köpare belastas med ?.. Som framgår av de föregående frågorna kan situationen vara komplex vid kontraktskrivande.. I sammanhanget är det lämpligt att upplysa om skillnaden mellan den svenska och spanska lagen beträffande köpekontraktet.. För att kunna erhålla lagfart (alltså, inregistrering hos Fastighetsregistret på spanska: Registro de la Propiedad ) fordras att avtalet undertecknats hos en.. Notarius Publicus.. Därför är det av stor vikt att Du som köpare kvarhåller 20-30% av köpeskillingen till dess att parterna träffas hos Notarien för att underteckna det officiella avtalet (köpebrevet).. Alltså, som köpare betalar du hela beloppet samtidigt som ovanstående handling undertecknas av parterna hos Notarien.. På det viset anser man att parterna har en balanserad ställning, båda parter har lika stort intresse att fullfölja sina åtaganden.. Att köpa en fritidsfastighet, förutom i föräldrarnas också i barnens namn är inte alltid så lämpligt, särskilt om de är.. omyndiga.. Men om de redan är myndiga kan det vara intressant att barnen är med på avtalet om man samtidigt klargör att deras andel alltid ska betraktas som enskild egendom i deras respektive  ...   med egna ögon och/eller kontakta någon yrkesman som avger en bedömning.. All.. kommunikation mellan parterna ska vara SKRIFTLIG.. Vad någon sagt eller varit vittne till har inte samma verkan i spansk rätt som i den svenska.. Det förekommer ofta att man köper fritidsfastigheten i Spanien från någon svensk i Sverige.. I samband med det är det vanligt att svenskarna undertecknar ett ordinarie ”svenskt köpekontrakt”, på svenska, eventuellt med två vittnen.. Därefter läggs avtalet undan i en byrålåda.. Efter något eller några år vill man söka lagfart i Spanien och konstaterar att det avtalet inte tillerkänns full effekt i Spanien, vilket fordras för att vinna inregistrering på Fastighetsregistret.. Fastighetsregistret i Spanien kan endast godkänna avtal, mellan parterna, som.. uppfyller spanskt formkrav.. och upprättats samt undertecknats av Notarius Publicus.. Är det så att man ändå inte gjort rätt från början, så kan man i.. efterhand ordna med lagfarande.. , via särskilda procedurer som förknippas med kostnader och förseningsavgifter.. Dessutom är risken att någon som undertecknat det privata köpekontraktet hunnit dö, vilket innebär att man måste involvera efterlevande make/a eller bröstarvingar (som inte alltid är samarbetsvilliga).. Trots det, har vi många gånger lyckats ordna situationer som de ovan beskrivna.. En annan vanlig företeelse inträffar då man.. köpt ett objekt av ett svenskt dödsbo.. INNAN de ordnat med arvskiftet i Spanien och alla papper officiellt registrerats hos lokala vederbörande instanser och myndigheter.. Självklart kan man köpa (eller sälja) innan dödsboet ordnat allt i Spanien, men då måste parterna upprätta vederbörande handlingarna på ett särskilt sätt.. Även här har vår byrå haft åtskilliga lyckade fall.. Till sist några ord om.. lagfartskostnader.. och skatter som ej belysts tidigare.. Fördelningen av dessa kostnader och skatter mellan parterna, ska enligt spansk lag fördelas som nedan (om inte parterna uttryckligen avtalat annorlunda):.. KÖPAREN.. ska betala överlåtelseskatt på mellan 7-11% av köpeskillingen, beroende på den provins objektet hör till, samt inregistrering på Fastighetsregistret.. SÄLJAREN.. ska betala arvode till Notarius Publicus samt kommunal markvärdestegringsskatt Plus Valia.. Liksom i Sverige skall säljaren (inom 30 dagar) deklarera reavinsten så att vederbörande skatt inbetalas.. Vid upprättande av det officiella spanska köpebrevet ska köparen kvarhålla 3% av köpeskillingen, som á konto för säljarens definitiva.. reavinstskatt.. , som insättes hos den lokala skattemyndigheten i Spanien.. Reavinstskatten är.. 18%.. på mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljningspris.. Köpeskillingens erläggnande.. Sedan december 2006 kräver den spanska lagen att man uppvisar BANKVITTO där det framgår att köpeskillingen har utbetalats från köparens bankkonto till säljarens bankkonto (det går bra även med bank/post/växel/check).. Samtidigt krävs det att samtliga parter har spanskt skatteidentitetsnummer, s.. NIE-nummer.. , i samma stund som man tecknar officiella handlingar.. Om man inte har NIE-nummer kan man ansöka om det i Spanien, eller från Sverige genom Spanska Ambassaden och Juristfirman Alzola.. Alla som läser ovanstående rader förstår att mycket fattas att skriva om.. Meningen har varit att ge en allmän orientering i de juridiska detaljerna kring huset i Spanien..

  Original link path: /bra-att-veta/tips-vid-kop-i-spanien/
  Open archive
 •  

 • Title: Behövs testamente i Spanien
  Descriptive info: Svaret är naturligtvis:.. Nej.. En av de frågor som ofta återkommer bland spaniensvenskar som kontaktat vår advokatbyrå är om det behövs spanskt testamente om man vill garantera sina arvingar att de verkligen får huset/ radhuset/ lägenheten man köpt i Spanien?.. Man behöver inte upprätta spanskt testamente.. Detta bestäms i den Spanska Rättsbalken, Kapitel IV, artikel 9, där man uttryckligen.. anger att arvsordningen efter en utlänning, beträffande kvarlåtenskap i Spanien, ska följa nationalitetsprincipen.. Kortfattat så innebär det följande:.. - Om den avlidne var svensk medborgare vid dödsfallet, avgörs frågan av Sveriges Ärvdabalk.. Enligt svensk arvsordning ska tillgångarna, oberoende av i vilket land de befinner sig, ärvas av efterlevande maka/make och bröstarvingarna.. I avsaknad av bröstarvingar är det den avlidnes föräldrar som ärver och i avsaknad av dem är det nästa led, alltså syskonen, osv.. * Om den avlidne.. ej lämnat efter sig några arvsberättigade alls.. , ärver, enligt Sveriges Ärvdabalk, den Allmänna Arvsfonden i Sverige.. * Sedan 1988 finns särskilda regler i Sverige för.. efterlevande makes arvsrätt.. samt bestämmelser angående efterarvingar och särkullbarn.. En annan aspekt av frågan är :.. Är det rådligt att ha testamente överhuvudtaget? svenskt eller spanskt sådant? eller ett i Sverige och ett i Spanien?.. Först och främst något som är allmänt känt alla testamente får/kan alltid återkallas, modifieras, annulleras.. I  ...   är det svenska alternativet det billigare.. Under de snart 30 år vi haft spansk advokatbyrå i Stockholm, har vi hjälpt tusentals svenska klienter att lösa och iordningställa sina arv i Spanien.. Bland dessa klienter finns de som efterlämnat make/a, barn, särkullsbarn, barnbarn, syskon, föräldrar m.. Några av dem hade upprättat testamente, andra inte.. Vissa hade upprättat testamente i båda länderna.. Men de allra flesta hade ej upprättat något testamente alls.. Vilket, på intet sätt, påverkat arbetet med arvskiftet, eftersom svenska Ärvdabalken gäller i Spanien.. Till sist några ord angående.. arvskatt.. i Spanien:.. * Om den avlidne svensken hade sitt.. hemvist i Sverige.. ,.. utgår arvskatt i Spanien rörande det tillgångar den avlidne hade i Spanien vid dödstillfället.. Medan tillgångarna i Sverige är numera arvskattebefriade för make/a och bröstarvingar.. hemvist i Spanien.. , ska arvingarna betala arvskatt i Spanien för de tillgångar den avlidne hade där och övriga tillgångar var det må finnas i världen.. * Den eventuella arvskatten i Spanien påverkas inte om testamente funnits eller ej.. Det avgörande är kvarlåtenskapens värde och släktband mellan arvslåtare och arvtagare.. Det är inte alldeles enkelt att på några korta rader ge klarhet angående arvskatten i Spanien, eftersom varje enskild fall är på något sätt unik, därför är ni välkomna att ringa eller mejla oss för konsultation..

  Original link path: /bra-att-veta/behovs-testamente-i-spanien/
  Open archive

 • Title: Om Alzola Juristfirman
  Descriptive info: Vi erbjuder juridisk assistans, rådgivning och hjälp med bland annat:.. • Arvskiften.. • Lagfart.. • Fullmakt.. • Notariehandlingar.. • Auktoriserade översättningar till spanska.. • Förmedling av fastigheter i Spanien.. Vad vi gör.. Att köpa eller sälja en fastighet i Spanien, att sköta kontakter med spanska myndigheter eller hantera ett arvskifte kan vara krångligt för den som inte är insatt i spanska lagar eller behärskar språket.. Det kan leda både till onödiga missförstånd och felaktiga  ...   varje uppdrag ger vi dig bästa tänkbara handledning.. Tack vare vår specialistkompetens och våra medarbetare över hela Spanien kan vi effektivt lösa ditt ärende.. Vilka är vi ?.. Sedan 1995 arbetar även Gabriel Alzola på byrån och ansvarar bl.. för ärenden rörande investeringar och fastighetsmäkleri i Spanien.. År 2000 utökade vi vår juridiska verksamhet då Sonia Cubas blev delägare.. Sonia är ledamot av Las Palmas Advokatsamfund och har specialiserat sig inom området internationella civilrättsliga frågor..

  Original link path: /om-alzola-juristfirman/
  Open archive

 • Title: Kontakta oss
  Descriptive info: Alzola Juristfirma AB.. Box 4308.. Besöksadress:.. Borgmästargatan 3.. 116 29 STOCKHOLM.. Telefon:.. +46 8-643 13 01.. Fax:.. +46 8-644 29 55.. Epost:..

  Original link path: /kontakta-oss/
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Warning.. : Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\wamp\www\alzola.. se\wpsv\wp-content\themes\alzolajurist\functions.. php:1) in.. D:\wamp\www\alzola.. se\wpsv\wp-includes\pluggable.. php.. on line.. 881..

  Original link path: /wpsv/om-alzola-juristfirman/
  Open archive

 • Title: Alzola Juristfirma AB
  Descriptive info: Tel: 46 8-643 13 01.. Email: info@alzola.. Espanol..

  Original link path: /IPad/
  Open archive

 • Title: Inte hittat
  Descriptive info: Inte hittat.. Beklagar, men vi kunde inte hitta det du letar efter.. Det kanske hjälper att söka..

  Original link path: /this.value;
  Open archive

 • Title: Bra att veta
  Original link path: /bra-att-veta/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Alzola Juristfirma AB
  Descriptive info: Visítenos:.. Tlfn: +46 8-643 13 01.. Swedish..

  Original link path: /IPad/sp/index.html
  Open archive •  


  Archived pages: 19