www.archive-se-2014.com » SE » G » GATUOCHVAG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2014-10.

 • Title: GATU OCH VÄG VÄST AB
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gatu ovh Väg Väst, GVV, tätskikt, betongreparationer
  Descriptive info: START.. KONTAKT.. FÖRETAGSFAKTA.. HISTORIK.. KMA.. REFERENSOBJEKT.. sdafgtsadtr..

  Original link path: /visa.lasso
  Open archive

 • Title: GATU OCH VÄG VÄST AB - START
  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000040664&kat_id=84500000000012687&mall=start.lasso
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Gatu och Väg Väst AB Kontakt
  Descriptive info: KONTAKT.. Gatu och Väg Väst AB.. Väst.. , Huvudkontor.. Äsperedsgatan 15.. 424 57 Gunnilse.. Telefon 031-17 29 50.. Syd.. Fjärholma 2056.. 285 91 Markaryd.. Telefon 0433-100 57.. Fax 0433-100 58.. VD.. Per Svensson.. Telefon 0730-68 40 40.. per.. svensson@gatuochvag.. se.. Ekonomichef.. Ulla Hjalmarsson.. Telefon 0730-68 40 41.. ulla.. hjalmarsson@gatuochvag.. Ann-Mari Johansson.. Telefon 0767-82 47 56.. ann-marie.. johansson@gatuochvag.. Kalkyl.. Åke Nyström.. Telefon 0730-68 40 47.. ake.. nystrom@gatuochvag.. Per Wilinder.. Telefon 0767-82 47 55.. wilinder@gatuochvag.. Entreprenadchefer Väst.. Per Svensson,.. Micael Johansson..  ...   Carlsson.. Telefon 0730-68 40 43.. per-arne.. carlsson@gatuochvag.. Edvin Vesterberg.. Telefon 0730-68 40 45.. edvin.. vesterberg@gatuochvag.. Jennie Pergler.. Telefon 0767-87 19 01.. jennie.. pergler@gatuochvag.. Morgan Lindqvist.. Telefon 0730-68 40 49.. morgan.. lindqvist@gatuochvag.. Anders Bok.. Telefon 0730-68 40 44.. anders.. bok@gatuochvag.. Entreprenadchef Syd.. Ralph Dougan.. Telefon 0433-100 57 eller 0730-68 40 46.. ralph.. dougan@gatuochvag.. Produktionschefer/Arbetsledare Syd.. Niclas Johansson.. Telefon 0433-420 30 eller 0730-68 40 48.. niclas.. Anders Teljebrant.. Telefon 0767-82 47 51.. teljebrant@gatuochvag.. Pontus Svanberg.. Telefon 0730-68 40 30.. pontus.. svanberg@gatuochvag..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000040668&kat_id=84500000000012691&mall=2-spalt.lasso
  Open archive

 • Title: GATU OCH VÄG VÄST AB - FÖRETAGSFAKTA
  Descriptive info: REGISTRERINGSBEVIS.. SKV 4820.. UC-RISKINFORMATION.. FÖRSÄKRINGSINTYG..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000062142&kat_id=84500000000022038&mall=1-spalt-formular.lasso
  Open archive

 • Title: GATU OCH VÄG VÄST AB - HISTORIK
  Descriptive info: Gatu och Väg Väst grundades 2004 av vår VD Per Svensson.. Idag har företaget ca 70 medarbetare.. Gatu och Väg Väst har kontor i Göteborg samt Markaryd och bedriver entreprenadverksamhet i hela södra Sverige..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000062144&kat_id=84500000000022039&mall=1-spalt-formular.lasso
  Open archive

 • Title: GATU OCH VÄG VÄST AB - KMA
  Descriptive info: KMA Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.. Vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösystem, som upprättats med stöd av ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004, är ett hjälpmedel för att tillgodose gällande författningskrav samt våra kunders förväntningar, krav och behov.. Systemet medverkar till ökad kundtillfredsställelse, en minskning av kostnader för fel och brister samt att vi överlämnar vårt åtagande i rätt tid och  ...   detta oss mer konkurrenskraftiga.. Systemet är överordnat och är gemensamt för GVVs samtliga projekt och ingår i respektive projekts projektplan.. VD ansvarar för övergripande mål och organisation.. Produktionschefen har det övergripande ansvaret för att systemet tillämpas i enlighet med angivna anvisningar och krav för respektive projekt.. Till sin hjälp på arbetsplatsen har produktionschefen tillgång till såväl lagbas som skyddsombud..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000054731&kat_id=84500000000019082&mall=1-spalt.lasso
  Open archive

 • Title: GATU OCH VÄG VÄST AB - REFERENSOBJEKT
  Descriptive info: REFERENSER.. BROREPARATIONER.. Broreparationer är vår största verksamhetsgren.. Under åren har vi samlat på oss mycket värdefulla kunskaper genom alla de projekt som genomförts.. Dessa kunskaper gör att de överraskningar som ofta uppstår hanteras med säker hand och att kloka beslut kan fattas äver under tidspressade situationer.. Referenser.. BESTÄLLARE HALMSTAD KOMMUN.. BESTÄLLARE TRAFIKVERKET.. BESTÄLLARE MALMÖ STAD.. PARKERINGSDÄCK OCH GÅRDSBJÄLKLAG.. Parkeringsdäck och gårdsbjälklag är konstruktioner som förvånansvärt ofta inte är konstruerade för den aggressiva miljö det utsätts för.. Vanliga problem är läckage, armeringskorrosion på grund av karbonatisering samt snålt tilltagna täckande betongskikt.. I samband med renovering av exempelvis gårdsbjälklag utför vi även yttre miljöarbeten bestående av murar, stensättningar, planteringar och lekplatsutrustningar.. BESTÄLLARE WALLENSTAM.. BESTÄLLARE PARKERINGSBOLAGET GÖTEBORG.. HAMNANLÄGGNINGAR OCH KAJER.. En betongkonstruktion i marin miljö är ständigt utsatt för hårt slitage.. Saltvatten, vind och vågor i kombination med hård belastning gör att dessa konstruktioner kräver kontinuerligt underhåll.. I de flesta fall måste dessa underhållsarbeten utföras under pågående produktion eftersom det ofta finns stora ekonomiska intressen att ta hänsyn till.. BESTÄLLARE GÖTEBORGS HAMN..  ...   sprutbetong och traditionell formbyggnad.. BESTÄLLARE VATTENFALL SMÅSKALIG VATTENKRAFT.. SPRUTBETONG.. Sprutbetong är ett fantastiskt material som med rätt förutsättningar ger stora möjligheter att åtgärda men även förebygga betongskador.. Rätt förutsättningar är bland annat att underlaget förarbetats på ett korrekt sätt och att arbetet utförs av kompetent personal.. Sprutbetong är ett hantverk.. Vertikala och horisontella ytor kan repareras med mycket gott resultat.. Man kan avsevärt förlänga livslängden genom att förse konstruktionen med ett utökat täckande betongskikt.. Gamla stenvalvsbroar och kajkonstruktioner i natursten kan få ett nytt liv genom en väl utförd fogsprutning.. TÄTSKIKT.. För att skydda betongkonstruktioner mot angrepp från exempelvis vatten innehållande tösalter krävs ett väl fungerande tätskikt.. På GVV utför vi kontinuerligt tätskiktsarbeten på broar, parkeringsdäck och terrassbjälklag.. Tätskikt bestående av bitumenmatta eller gjutasfaltmastix kan med fördel kombineras med ett skydds- eller slitlager av gjutasfalt-, asfalt eller en Cemplabeläggning.. BESTÄLLARE SKANSKA ASFALT & BETONG AB.. MILJÖARBETEN.. Vi utför fiskevårdsbefrämjande miljöarbeten bestående av omlöp, betongdämmen och stentrösklar.. Åtgärderna syftar till att möjliggöra fiskvandring i vattendrag med vattenkraft.. BESTÄLLARE LÄNSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000040666&kat_id=84500000000012689&mall=referenser.lasso
  Open archive

 • Title: Gatu och Väg Väst AB
  Descriptive info: FÖRETAGET.. Gatu och Väg Väst AB bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn.. GVV är idag ett ledande företag inom betongunderhållsarbeten på broar, parkeringsdäckdäck samt andra betongkonstruktioner.. Affärsidé.. Gatu och Väg Väst AB skall utföra anläggnings- och betongunderhållsarbeten för privata och offentliga beställare i Götaland.. Broar, parkeringsdäck, hamnanläggningar, kraftverk, reningsverk samt övriga betongkonstruktioner belägna i aggresiv miljö kräver kontinuerligt underhåll.. Pålitlighet, god planering och hög kompetens skall göra Gatu och Väg Väst AB till kundens naturliga förstaval.. -.. Kontakt.. Företagsfakta.. -.. Historik..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000054736&kat_id=84500000000019087&mall=1-spalt.lasso
  Open archive

 • Title: Gatu och Väg Väst AB Tjänster
  Descriptive info: TJÄNSTER.. Gatu och Väg Väst är ett anläggningsföretag som specialiserat sig på renovering och underhåll av betong.. Betongunderhåll är ofta mycket kostsamt och det är viktigt att rätt åtgärd sätts in från början annars kommer problemen obönhörligen tillbaka.. På GVV har vi samlat många år av kunskap och erfarenhet från underhåll av betongkonstruktioner under ett och samma tak.. En unik bredd som tar hand om både helheten och delarna i projekten.. BETONGREPARATIONER.. SPRUTBETONG.. TÄTSKIKT.. MILJÖARBETEN..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000054737&kat_id=84500000000019088&mall=1-spalt.lasso
  Open archive

 • Title: GATU OCH VÄG VÄST AB - KUNDER
  Descriptive info: Kunder.. Våra kunder är.. Trafikverket.. Kommuner.. Fastighetsägare.. Industri.. Energi..

  Original link path: /visa.lasso?ukat_id=8000000000054738&kat_id=84500000000019089&mall=1-spalt.lasso
  Open archive •  


  Archived pages: 37