www.archive-se-2014.com » SE » P » PAKKAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2014-10.

 • Title:
  Descriptive info: .. PAKKAMGRUPPEN.. PAKKAM GROUP SWEDEN.. ·.. Om Pakkam, SPACE och PGS.. Res till Pakkam.. Köp peppar.. Rapporter från Pakkam.. Rapporter från tidigare resor.. Nyhetsbrev.. Bli medlem.. SPACE har byggt ett Office.. Bildgalleri.. PGS:s styrelse.. Verksamhetsplan.. JAK – banken.. Kerala, Sydindiens pärla.. Pakkam på film.. India together.. Wyanad, officiell hemsida.. Indiska ambassaden.. indien.. nu.. Lonely Planet.. Länkar.. Kontakta oss.. info@pakkam.. se.. ATT DRA DIT.. PEPPARN VÄXER ….. ….. Res till Pakkam!.. Vad som hänt med.. projektet i Pakkam.. finns att läsa under länken.. Shajis redogörelse.. under årsmötet.. 17 april 2010.. Information: Per-Olof Erickson,.. tel 026/ 68 69 66.. eller info@pakkam..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Liten historik
  Descriptive info: Om Pakkam, Space och PGS.. PGS – Pakkam Group Sweden – bildades i oktober 2001, en månad efter att vår indiska samarbetsorganisation SEEDS – Sustainable Ecological and Environment Development Society – hade grundats.. Det hade föregåtts av många resor i båda riktningar.. PT John, samordnare för Indian Farmers Association, var den drivande personen i Indien.. Han hade 1999 kommit till Europa som ledare för flera hundra bönder från Asien för att besöka alla staters regeringar och media och förklara hur globaliseringen drabbade fattiga småbönder världen över.. Han blev mottagen i alla länder – utom i England, den gamla kolonialmakten, och i Sverige! På ett Jubel 2000-möte träffade han representanter för JAK och blev inbjuden till ett sommarseminarium.. Eva Stenius, Jill Ribring och Oscar Kjellberg var några av dem som var aktiva härifrån Sverige.. SEEDS fick ett lån på 250.. 000 kronor från JAK med tanken att det skulle återbetalas med ekoturistresor för svenska resenärer.. Pengarna hamnade delvis utanför Pakkam, men reparationer av ett förfallet vattenverk har gjort att många av Pakkams bönder får två risskördar per år och åtminstone en hel familj har räddats från självmord.. SEEDS blev en samordnande organisation för 38 olika projekt med.. PT John som drivande kraft.. Snart uppstod behovet av en organisation för enbart Pakkam med en egen ekonomi.. Den organisation som vi nu samarbetar med, SPACE.. –.. Society for Pakkam Agriculture Community Enterprise – har sitt säte i Pakkam, med Shaji KJ som samordnare.. Den har egentligen funnits med från början, men registrerades först i oktober 2005.. Pakkam.. Pakkam är en by i den indiska delstaten Kerala.. I en dalgång i Nilgiribergen, omgiven av tropisk regnskog, bor ungefär 600 familjer.. De flesta tillhör ursprungsbefolkningar adivasi.. De bor i lerhus och de som äger jord försörjer sig på småskaligt jord bruk, främst odling av ris och ibland grönsaker.. De använder fortfarande många traditionella risvarianter.. Så har människor gjort i tusentals år, i samklang med naturen, men på senare år har de, liksom andra bönder, blivit lurade att köpa högavkastande utsäde från storföretagen.. Många stammar äger ingen jord.. De kunde inte tänka sig att man kunde äga jord, luft, vatten, när de efter andra världs kriget erbjöds land av staten.. Kvinnorna arbetar med skörden hos de jordägande bönderna och får lön i natura.. Männen arbetar i skogen när skogsbolagen behöver arbetskraft.. Arbetslösheten är mycket hög.. Men alla odlar peppar – världens bästa peppar!.. Hot mot miljön.. Genmanipulerat utsäde och kemikaliejordbruk med mono kulturer utrotar både gamla kulturväxter och vilda arter.. Jorden utarmas, skadedjur blir resistenta och många människor blir sjuka av de starka bekämpningsmedlen.. Hot mot den lokala ekonomin.. För att få tillgång till högavkastande genmanipulerat utsäde måste bönder ta lån.. 20% av lånet lämnas ut i form av kem i kalier och räntan är c:a 25%.. Dessa fröer är sterila och bönderna är tvungna att låna på nytt varje år.. De blir beroende av bankerna, som har avtal med transnationella storbolag och hamnar i en skuldfälla.. Om nya självmord i distriktet Wyanad kan man läsa varje vecka.. Psykologiska skäl, anser staten, som vägrar se storbolagens destruktiva metoder som orsak.. Just Pakkam har varit.. förskonat.. från självmord av ekonomiska orsaker.. Samarbete kan bryta det skadliga och orättvisa mönstret!.. Bönder i Pakkam har bildat organisationen Society for Pakkam Agriculture Community Enterprise, SPACE.. Vad gör SPACE?.. Organiserar kvinnogrupper, som självständigt driver olika projekt – se årsrapport för år 2006.. Numera finns också några mans- och ungdomsgrupper.. Sätter upp en fröbank med traditionellt utsäde, och stödjer ekologisk odling.. Har inlett arbetet att stödja och organisera försäljnings ställen för giftfria produkter.. Bygger upp en egen låneverksamhet och samarbetar med Pakkam Group Sweden och JAK Medlemsbank för att förmedla räntefria lån till småbönder och kvinno koo perativ i byn Pakkam.. Räntefria lån gör att bönderna kan bli fria från bankernas och storbolagens dominans.. Ordnar rättviseresor för Pakkamgruppens medlemmar med vistelse i Pakkam och guidning i Kerala.. Samordnar exporten av peppar till Sverige.. Vad gör Pakkam Group Sweden?.. Organiserar rättviseresor till Kerala.. Berättar om Pakkam, SPACE och sambandet med den.. globala ekonomiska och ekologiska krisen.. Arbetar med Sida-bidrag.. Samordnar låneinsatser.. Förmedlar möjligheter till export av peppar och ingefära till rättvisa priser med Sackeus som samarbetspartner.. Lokala uppköpare har genom skrupelfria karteller, som lagt under sig hela marknaden, pressat priserna till ett minimum.. I Pakkam odlas världens bästa peppar, Malabar peppar.. Det är en fråga om överlevnad att få sälja denna peppar till rimliga priser.. Vad kan du göra ?.. Bli medlem i Pakkam Group Sweden.. Styra över ditt JAK-sparande till ett stödsparkonto för Pakkam.. Bli borgensman.. Resa till  ...   PT John är 20 år äldre, men de delar egentligen samma vision.. I motsats till PT John bor i Shaji i Pakkam och var behjälplig med resorna.. Shaji funderade under hösten 2004 på att lämna sitt arbete vid.. Departementet för lantbruksutveckling.. för att kunna arbeta med projektet på heltid.. Den grupp som reste i november 2004 gjorde det möjligt genom att varje månad skicka en summa som motsvarade hans lön vid departe men tet.. Det blev snart nödvändigt att starta en ny organisation för att få kontroll över ekonomin.. SPACE, Society for Pakkam Agriculture Community Enterprise registrerades i oktober 2005 och har hunnit med mycket:.. VAD SPACE ÅSTADKOMMIT.. ¨.. Donerade pengar har använts till ett landområde, där kvinnogrupper odlat organiskt ris av gamla hotade rissorter, som kunnas säljas till ett pris 50% över marknadspriserna.. Många kvinnor och några män har fått utbildning i organisk odling, både i Pakkam och genom studieresor till liknande projekt.. Fem turistgrupper, som har givit minst 33% i överskott av inbetalade resepengar, ibland mer, har organiserats.. Två års överskott från resorna har använts till att bygga en föreningslokal med samlingsplats för möten, kontor och ett övernattningsrum i anslutning till SPACE:s landområde.. SPACE har beviljats Sidabidrag med 143.. 000 sek.. Export av peppar och ingefära till Sverige har kunnat ske med rättviseorganisationen Sackeus som importör.. Två omgångar har sänts, 2007 och 2008.. Det har givit många medlemmar i SPACE betydligt högre pris än marknadspriset även om pepparskörden är oändligt mycket större än Sackeus beställning.. En resegrupp har givit lönebidrag till en kvinna, Rugmini, som en dag i veckan vandrat runt i Pakkam för att samla in sparpengar i den spar/låneverksamhet som byggts upp i JAK:s anda.. En resegrupp tog initiativ till insamling av pengar till 100 getter.. Det fick en fin start – pengarna vävdes in i spar/låne-verksamheten, som tog ny fart.. Undervisning i engelska och i att medvetandegöra vad som sker i världen, globalt och lokalt, och vilken roll som fattiga bönder spelar i detta, har givits.. Barn till SPACE-medlemmar som avsett att påbörja högre utbildning har fått var sitt »studiepaket« bestående av en omgång kläder, en skolväska, 10 skriv böcker, en penna och ett paraply.. KONFLIKTERNA.. Olika personer har ansett sig ha rätt till allt detta och velat ta över.. PT John har känt sig som den rättmätige ägaren till projektet.. JAK har många gånger bett om redovisning – utan resultat – och sagt upp samarbetet.. Shaji har drivit det vidare, men något regelrätt överlämnande har aldrig skett.. Landet har ökat mycket i värde och skulle ge en hel del vid försäljning.. Detta har ju varit ett kvinnoprojekt, men i SPACE:s styrelse har även några män funnits med.. Bara manliga medlemmar i en stam får köpa mark som någon annan stammedlem ägt.. Landområdet var avsett för organisationen.. Den som under tecknade kontraktet var styrelsemedlem i SPACE och denna person har med hjälp av inflytelserika människor hävdat att han och hans familj är den rättmätige ägaren till landområdet.. SPACE organisation har inte kunnat betala ut lön till någon.. Inkomsterna har kommit från resorna, pepparförsäljningen och från medlemmars gåvor, när konkreta behov funnits och det har använts till det som beskrivits ovan.. »Ingen bör arbeta gratis.. Mycket pengar kommer från Sverige« har det hävdats vida omkring, även i medier.. Under våren 2008 vändes alla Shajis manliga medarbetare och vänner emot honom, han fick periodvis leva gömd.. Nu bor han hos sin flickvän i Sverige sedan några månader och i Pakkam ligger allt nere.. Allteftersom situationen blev mer och mer ohållbar fick Shaji vidta många åtgärder.. Sidabidraget har avbeställts (det tog orimligt lång tid att få tillstånd att ta emot utländskt kapital – det var också en bidragande orsak – nu har tillståndet kommit, ironiskt nog !).. Getpengarna har skickats tillbaka (tre getter hann man dela ut).. Alla sparpengar har återbetalats till de kvinnor som sparat och bankkontot har stängts.. FRAMTIDEN.. Shaji hoppas att det åter ska bli möjligt att göra resor till Kerala och Pakkam, men det är nödvändigt att följa utvecklingen ännu en tid.. De som betalat in reseförskott har fått välja hur de vill göra med sina pengar.. Några har bett att få dem tillbaka, några har låtit dem stå kvar för kommande resor, några har förvandlat sina pengar till lån och några har givit sina pengar som gåva – i säkert förvar på särskilt konto.. Av dem som planerat att resa under hösten har många valt att resa på egen hand.. Men PGS fortsätter sitt arbete och framtida resor kommer förhoppningsvis till stånd.. För Pakkamgruppens styrelse.. Mimmi Zotterman.. START.. SIDAN..

  Original link path: /Historik.htm
  Open archive

 • Title: Anmälan Vad en resa kan innehåll Packningstips Vett och etikett Planerade resor
  Descriptive info: Anmälan.. V.. ad en resa kan innehåll.. a.. Packningstips.. Planerade resor.. RES TILL PAKKAM.. STÖD SAMTIDIGT.. ETT SPÄNNANDE PROJEKT.. Omgivet av regnskog ligger Pakkam högt upp.. i Wyanad Hills i Kerala i.. sydvästra Indien.. Under två veckor kommer vi.. att dels få resa runt i Kerala och besöka.. ekologiska verksamheter och.. annat intressant som man vill visa oss.. och dels besöka Pakkam och lära känna människor där.. Flygresan.. organiseras gemensamt.. och betalas av var och en.. För  ...   Möte med resenärerna och inköp av biljetter.. brukar ske våren innan.. Eftersom resenärernas pengar kan användas i byn.. under året.. om.. konkreta projekt.. presenteras.. betalas de inte tillbaka.. Men resan.. kan.. överlåtas till annan resenär.. Efter fem år tillfaller outnyttjad.. reseinsats.. vår samarbetsorganisation i Pakkam.. Man måste vara.. medlem i PGS.. (årsavgift 200:-) och i JAK.. Information om resor:.. Per-Olof.. Ericksson.. 026/ 68 69 66.. perolof.. erickson@telia.. com.. Pakkam Group.. Sweden.. Plusgiro.. 25 99 25 – 6..

  Original link path: /Res%20till%20Pakkam.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Länken Rapporter från tidigare resor
  Descriptive info: Rapporter från.. Pakkamgruppens.. tidigare resor.. Eva Stenius och Jill.. Ribring.. Rekognoseringsresa.. till Kerala 1999.. Rapport till arbetsgrupp inom JAK.. Evas resa 2000.. Ingalill.. Arnfridssons.. dagboksanteckningar.. 2002 – den första riktiga.. ekoturistresan.. Karin-Malin Ekströms kartläggning.. med hjälp av Shaji våren 2004.. Pakkams.. stamfolk.. Rapport från.. novemberresan.. 2004.. Indisk eftermiddag i Gävle.. Artikel i Miljömagasinet.. efter.. Vem av er har inga lån?.. Två reportage av Niels.. Hebert.. 2005.. Söndagseftermiddag i Pakkam.. Kvinnor som satsar på kor.. Ingrid.. Erelöfs.. reserapport.. januariresan.. 2007.. Vilket mottagande vi fick!..

  Original link path: /Reserapporter.Lankar.htm
  Open archive

 • Title: Nyhetsbrev
  Descriptive info: Februari 2006.. April 2007.. Mars 2008..

  Original link path: /Nyhetsbrev.htm
  Open archive

 • Title: Bli medlem
  Descriptive info: Genom att sätta in årsavgiften.. 200:-.. på plusgiro 25 99 25 – 6.. Ange medlemsavgift,.. namn, adress,.. tel.. och e-post.. (även vid betalning via Internet).. En gåva, även mycket liten,.. gagnar alltid Pakkam,.. direkt eller indirekt !..

  Original link path: /Bli%20medlem.htm
  Open archive

 • Title: Bilder
  Descriptive info: Bilder.. Pakkam:.. Människor.. Jordbruk.. Möte med ekologiska odlare.. Skolbarn och föräldrar.. Omgivningar.. Bågskyttetävling.. Besök på ön Kuruma.. Shajis bilder från Pakkam augusti 2006.. Tågresor.. Backwater.. Textifabrik.. Goa.. Åter till startsidan..

  Original link path: /Bilder.htm
  Open archive

 • Title: Pakkamgruppens styrelse
  Descriptive info: Pakkamgruppens styrelse.. Maria Westerholm.. Sekreterare.. Per-Olof Erickson.. Ordförande.. Lennart Hullström.. Kassör.. Sandra Söderqvist.. Ledamot.. Eva Vågberg.. Suppleant.. Lars Nilsson.. Valberedning..

  Original link path: /Pakkamgruppens%20styrelse.htm
  Open archive

 • Title: Kerala – Sydindiens pärla
  Descriptive info: Kerala – Sydindiens pärla.. Guidebok för resor på egen hand.. En uppdatering till Vilse i Kerala.. av samma författare,.. Marianne Hård af Segerstad.. och Eva Norlander.. © Ganesha Travel 2006.. Baksidestext:.. Kerala är ett av världens vackraste resmål med långa stränder.. kantade av kokospalmer, dimhöljda berg, stora nationalparker.. och ett unikt vattenlandskap, Backwater.. Kerala – Sydindiens..  ...   innehäller allt du behöver veta om hur du planerar.. resan och hur du gör din vistelse i denna tättbefolkade.. strimma av Indien till ditt livs äventyr.. Författarna Marianne Hård av Segerstad och Eva Norlander.. har i sex år arrangerat gruppresor och skrivarseminarier.. i Kerala.. Deras första guidebok Vilse i Kerala utkom på annat förlag år 2000..

  Original link path: /Kerala.htm
  Open archive

 • Title: Liten historik
  Descriptive info: Indien..

  Original link path: /Lankar.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: I samband med årsmötet.. 17 april 2010 i Stockholm.. gav Shaji en rapport om Pakkam och Indien samt.. sina tankar inför framtiden.. PAKKAM.. Bönder fortsätter att odla ekologiskt.. Många var skeptiska från början det skulle bli en massa djur och ovälkomna växter bland grödorna.. Men det har visat sig mer hållbart än konventionell odling.. Självhjälpsgrupperna fortsätter att spara tillsammans, men man har infört ränta.. Räntefria banker är förbjudna i Indien, men små räntefria sparverksamheter är fortfarande möjliga.. Pepparexport har inte ägt rum under 2009 och 2010.. Alltså har rättviseaspekten vid pepparförsäljning inte varit möjlig.. Den senaste resan ägde rum i januari 2008.. INDIEN.. När det gäller löner och skulder har stora omvälvningar ägt rum i Indien.. Alla skulder har blivit avskrivna för småbönder och andra fattiga.. Den skuldspiral som tidigare plågade så många har upphört.. Dessutom har minimilönen höjts.. Det betyder ett bättre liv för många.. Men för småbönderna är läget ändå helt annorlunda.. De kan inte längre leja folk vid skörden och andra arbetskrävande tillfällen, eftersom de inte har råd att betala så höga löner.. Man.. får inte mer betalt för det som man odlar.. Klimatförändringarna är oerhört påtagliga i Wyanad Hills, bergskedjan där Pakkam ligger.. Människor har aldrig drabbats av solsting förr det har alltid varit svalt uppe i bergen.. Nu rapporteras många sjukdomsfall och dödsfall på grund av hettan.. Genom Pakkam flyter en flod, där man hämtat eller pumpat upp vatten, badat, fiskat och låtit djuren dricka.. Nu står vattnet stilla, dött.. Jorden  ...   personer i varje resa ger ändå tillräckligt för ett nytt projekt.. Om alla betalar sin resa i förväg, kan en del av pengarna användas i förväg.. Sackeus har också erbjudit sig att betala hälften i förskott för kommande kryddskörd.. Det har Shaji inte velat acceptera hittills, men det är kanske en möjlighet för framtiden.. Ett av behoven är en lagerlokal av acceptabel standard.. Förr bevarades pepparn hos Shajis familj.. En sak som verkligen är en utmaning är att öka mängden peppar som Sackeus kan ta emot.. I Pakkam bor 5.. 000 människor.. De producerar 10.. 000 kg peppar.. Tidigare kunde man inte ta emot så mycket, alla ville sälja till »rättvisa« priser, men bara ett fåtal fick rimligt betalt.. Övriga hänvisas till uppköpare på marknaden.. Avundsjuka uppstod detta vill inte Shaji vara med om igen.. Vi måste köpa av alla.. Vi måste alltså finna mycket flera och större försäljningsmöjligheter i Sverige.. Per-Olofs idé om att engagera de 40 svenska världsbutikerna, som alla handlar via Sackeus, är ett välkommet förslag.. Shaji vill erbjuda en modell, som alla kan vara delaktiga i och känna tillfredsställelse inför.. Den skulle kunna bli en förebild för andra.. Men problem måste man vara medveten om.. Gräl om vatten uppstår nu bland människor i angränsande samhällen.. Jorden måste göras bördig igen.. Dammar och små avgränsade ytor för permanent odling behövs.. Pepparförsäljningen måste ökas.. Någon konkret by för ett nytt projekt finns ännu inte.. Tills vidare får man finna bönder runt omkring som vill delta..

  Original link path: /Information%20Shaji%202010.html
  Open archive •  


  Archived pages: 35