www.archive-se-2014.com » SE » S » STUDENTFORSAKRING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 50 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Studentförsäkring.se | Startsida [Studentförsäkring,Utlandsstudieförsäkring, studera utomlands, studentförsäkring.se, plugga utomlands, leva utomlands, reseförsäkring]
  Descriptive info: .. Sök.. E-mail:.. info@studentforsakring.. se.. Telefon:.. +46 (0) 8 587 840 10.. Adress:.. Primusgatan 20, SE-11297 Stockholm.. Försäkringar.. Vid skada.. Vanliga frågor.. Partners.. Kontakt.. Om Studentförsäkring.. VÄLKOMMEN till Studentförsäkring.. se!.. Saker som kan vara självklara hemma i Sverige kan bli problematiska utanför Sveriges gränser utan rätt skydd.. Här kan du teckna försäkring för din vistelse i utlandet till en förmånlig premie.. Ska du studera utomlands och läsa en studiemedelberättigad utbildning läs om försäkringen.. Studera  ...   inte är studiemedelsberättigat, läs då om försäkringen.. Leva Utomlands.. som kan tecknas på dagsbasis.. Alla försäkringar går att tecka online genom att klicka på knappen 'Teckna Försäkring Nu' nedanför, eller så kan du ringa till vår kundtjänst på.. eller mejla till.. så hjälper de dig med frågor och att teckna försäkring.. Copyright 2007 Studentförsäkring.. Triggerweb CMS är ett publiceringsverktyg från.. Triggerfish webbyrå Stockholm.. -.. Mobila hemsidor.. i samarbete med.. +46 (0) 8 587 840 10..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Startpage [Study in Sweden, student insurance, försäkring för utländska studenter, visiting Sweden, studentförsäkring.se]
  Descriptive info: Search.. Products.. CLAIMS.. CONTACT.. FAQ.. ABOUT STUDENTFÖRSÄKRING.. Welcome to Studentförsäkring.. If you are planning to stay in Sweden for a longer time, either for university studies or just visiting relatives, it is vital that you have the proper insurance cover for your period of stay.. We can offer our.. Incoming Sweden.. insurance that will ensure that  ...   otherwise could become very costly.. If you have any questions regarding the content of the product or you need help with the purchase, please contact our help desk on.. Alternatively you could go directly to our.. buy insurance.. page by clicking below.. Triggerweb CMS is a content management system from.. Triggerfish bureau Stockholm.. Mobilwebb.. in partnership with..

  Original link path: /default_en-US.asp?Lang=en-US&
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Försäkringar
  Descriptive info: Teckna Försäkring.. Har du tänkt på vad som händer om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands?.. Tusentals svenskar åker idag för att studera och arbeta utomlands.. Hjälp och skydd vid oförutsedda händelser kan upplevas självklara hemma i Sverige, men kan bli problematiska i andra länder om du inte har rätt försäkringsskydd.. Här kan du teckna heltäckande och förmånliga försäkringar när du ska studera  ...   har 15 års erfarenhet av utlandsstudieförsäkring och garanterar en snabb och professionell service.. Läs mer om försäkringarna.. ,.. och.. Tilläggsmånader.. Våra nuvarande studentförsäkringar är billigare än övriga utlandsstudieförsäkringar (bl.. a.. CSN) och omfattar bl.. a:.. Egendomsskydd.. Akut olycksfall sjukdom.. Ansvarsskydd.. Rättsskydd.. Överfallsskydd.. Tentamensskydd.. Avbeställningsskydd.. Ett försäkringsbevis med utförlig information utställs omgående när du tecknat och betalat försäkringen.. Försäkringsbeviset är t.. viktigt att kunna visa upp på det universitet där du studerar..

  Original link path: /forsakringar.asp
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Vid skada
  Descriptive info: Vid sjukdom eller olycksfall.. Skadeblankett.. Befinner du dig i USA eller Canada och behöver assistans.. ska du kontakta Goudas alarmcentral i USA.. +1 86668 GOUDA.. Befinner du dig i övriga länder och behöver assistans eller har frågor angående din skada ska du kontakta Goudas alarmcentral på.. +45 33 15 60 60.. För mer information om Goudas alarmcentral - läs nedan.. Har du redan lagt ut pengar för sjukvårdskostnader, fyll i skadeanmälan som finns att hämta nedan.. Tillsammans med skadeanmälan ska originalkvitton bifogas samt eventuella läkarintyg.. Vid stöld eller egendomskada ska du fylla i en skadeanmälan och bifoga polisrapport samt originalkvitton på den egendom som slutits eller skadats.. Skadeanmälan finner du att ladda ner  ...   De ger dig en snabb och effektiv hjälp om oturen skulle vara framme.. För bästa service är det till största möjliga grad en och samma handläggare per ärende vilket inte bara ger en trygghet för dig som skadedrabbad utan även din familj som befinner sig hemma och behöver stöd i en krissituation.. Alarmcentralen har skandinaviska läkare, sjuksköterskor och krismedarbetare som kan hjälpa till vid sjukdoms- och olycksfallstillfället.. De arbetar inte bara med rådgivning och stöd utan även med att säkerställa att du som är skadedrabbad får den vård och hjälp du behöver.. Vid de tillfällen där det behövs lokal expertis i utlandet säkras detta av Goudas egna läkarkår och deras omfattande internationella nätverk..

  Original link path: /vid_skada.asp
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Vanliga frågor [Vanliga frågor, Studera Utomlands, Leva Utomlands, Studentförsäkring.se, Studentförsäkring]
  Descriptive info: Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna kring våra försäkringsprodukter.. Har du ytterligare frågor eller funderingar kan du alltid ringa våran kundservice på 08-587 840 10 eller mejla på.. info@studentforsakring,.. Frågor om Studera Utomlands.. Frågor om Leva Utomlands..

  Original link path: /vanliga_fragor.asp
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Partners
  Original link path: /partners.asp
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Studentförsäkring.se | Kontakt [Kontakt,Studentförsäkring.se, Studera Utomlands, Studentförsäkring]
  Descriptive info: Vid försäkringsinformation samt tecknande av försäkring:.. Öppettider.. Aon.. Sweden.. AB.. Box.. 12820.. 112 97.. Stockholm.. Telefon: +46 8 587 840 10.. Fax: + 46 8 587 840 59.. Helgfria vardagar 8:30 -16:00 med undantag för lunch 12:00-13:00.. Vid akut skada:.. Sejrögade 7.. 2100 Köpenhamn Ö.. Telefon: +46  ...   alarm@gouda-rf.. Dygnet runt.. Vid egendomsskada:.. Gouda Reseförsäkring.. Wollmar Yxkullsgatan 14.. 118 50 Stockholm.. Telefon: +46 8 615 28 00.. Fax: +46 8 641 84 80.. skada@gouda-rf.. Helgfria vardagar 8:30 -16:30.. Har du kommentarer eller frågor till oss är du välkommen att använda detta formulär:.. Namn.. E-postadress.. Telefon..

  Original link path: /kontakt.asp
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Om Studentförsäkring [Om Studentförsäkring, Studentförsäkring.se, Studentförsäkring, Aon]
  Descriptive info: se är framtagen av Aon Affinity, en del av Aon Sweden AB, i samarbete med Gouda Reseförsäkring.. Aon Sweden AB ingår i Aon Corporation, ett av världens ledande konsult- och mäklarföretag inom försäkring, risk management och HR lösningar.. Aon Corporation är noterat på bl.. a.. New York börsen.. Aon är ett av Sveriges ledande företag inom förmedling av försäkring för näringslivet och organisationer, risk management och rådgivning inom pensioner, förmåner och investeringar.. Aon har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.. Uppdraget.. Aon Sweden AB har, när det gäller studentförsäkring.. se genom avtal med Gouda reseförsäkring åtagit sig att förmedla försäkring för Gouda reseförsäkring räkning i enlighet med 6 kap.. 2 2 p.. lag (2005:405) om försäkringsförmedling.. Ersättningen.. För uppdraget som försäkringsförmedlare enligt ovan uppbär Aon Sweden AB årlig ersättning från den/de försäkringsgivare med vilken/vilka kunden ingår försäkringsavtal, beräknad utifrån den premie kunden betalar.. Ingen annan ersättning kommer att uppbäras av Aon Sweden AB än överenskommen ersättning enligt ovan.. Ersättning beräknas uppgå till 15% av årspremien och inkluderar alla tjänster inom ramen för uppdraget.. Om återbetalning av premie sker kommer ersättningen till Aon att reduceras.. Återbetald premie inkluderar den reducerade ersättningen till Aon.. Ansvarsförsäkringen.. Aon Sweden AB uppfyller de krav avseende ansvarsförsäkring som ställs på försäkringsförmedlare enligt lag, förordning samt föreskrifter och råd om försäkringsförmedling.. Minimiersättning som kan betalas ut enligt Aon Sweden AB:s ansvarsförsäkring uppgår till 1 milj/skada och 4 milj /år (motsvarar i mars 2006 ca 9,5 milj kr respektive ca 38 milj kr).. Försäkringsgivare är White Rock Insurance (Europe) PCC Ltd.. Försäkringsbevis lämnas på begäran med adressuppgifter mm till försäkringsbolaget.. Skadelidande  ...   information.. Om kunden vill framföra synpunkter på Aon Sweden ABs hantering av förmedlingsuppdraget eller framföra klagomål mot Aon Sweden AB, ska kunden skriftligen ange grunderna för synpunkter och klagomål till Aon Sweden AB, Kundservice, Box 12 820, 112 97 Stockholm.. Klagomålsansvarig hos Aon är Aons bolagsjurist.. De möjligheter som finns att rikta anspråk mot Aon Sweden AB är reglerade av svensk lag och gällande avtal.. Utöver domstolsprövning kan, om särskilt avtal ingåtts mellan kunden och Aon Sweden AB därom, tvist prövas enligt regler om skiljemannaförfarande.. Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).. De personuppgifter som vi inhämtar om dig i samband med tecknandet av vår försäkring och i samband med vår skadereglering är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och i övrigt tillgodose dina önskemål som kund.. Uppgifterna kan också användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar och marknadsanalyser.. Personuppgifterna kan för nämnda ändamål komma att utlämnas till bolag som vi samarbetar med.. Uppgifterna kan också komma att användas för att skicka dig information om våra och våra samarbetspartners tjänster i övrigt.. Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter.. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av.. Även du har rätt att skriftligen begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används.. Du kan även skriftligen anmäla till oss om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.. För mer information om Aon Sweden AB,.. klicka här.. För mer information om Gouda Reseförsäkring AB,..

  Original link path: /om_studentforsakring.asp
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Studera Utomlands [Studera Utomlands, studentförsäkring, studentförsäkring.se, studier utomlands, plugga utomlands]
  Descriptive info: Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett minne för livet låt det inte bli ett men för livet!.. Det är viktigt att du tecknar en försäkring som gör det möjligt att få hjälp om något oförutsett skulle hända, utan att du själv behöver stå för alla kostnaderna.. Många händelser kan bli väldigt kostsamma utan en försäkring.. Vi kan hjälpa dig att hantera dessa.. Du kan till exempel få hjälp:.. -.. Att betala kostnader om ditt studentrum får brand- och rökskador för att du råkade slå ned ett brinnande ljus så att gardinen i rummet fattade eld!.. Om du blivit stämd för att du råkat cykla på någon på vägen till skolan!.. När du får räkningen efter att ha hamnat på sjukhus i USA!.. Om du blir rånad på allt du äger på väg till ditt hem.. Om  ...   obligatoriskt för att överhuvudtaget få komma in i studielandet.. I vissa länder kan du inte få akut sjukvård om inte någon ställt ut en betalningsgaranti.. Det kan vi hjälpa dig med.. Försäkringen är enkel att teckna och du kan få studielån från CSN för hela premiekostnaden.. När du tecknat försäkringen får du alla handlingar du behöver skickade till dig.. För mer information - kontakta oss på.. +46 8 587 840 10.. eller.. Försäkringen omfattar bl.. detta:.. Läkekostnader i samband med akut sjukdom och olycksfall.. Återbetalning av utbildningskostnader.. Avbeställningsskydd.. m m, för mer information se villkoren nedan.. Om du vill teckna försäkringen online eller beställa hem en avi klickar du på teckna knappen nedan!.. Priser.. 6 månader.. 12 månader.. Europa.. 1 150 kr.. 2 350 kr.. World Wide.. 3 195 kr.. 6 450 kr.. Studera Utomlands.. (PDF: 208kB).. Fullständiga villkor.. Studera_Utomlands_english_conditions.. pdf.. (PDF: 242kB)..

  Original link path: /studera_utomlands%281%29.asp
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Leva Utomlands [Studentförsäkring,Utlandsstudieförsäkring, studera utomlands, studentförsäkring.se, plugga utomlands, leva utomlands, reseförsäkring]
  Descriptive info: Leva Utomlands är en försäkring som du kan teckna om du under en längre period ska leva utomlands och studera på en icke studiemedelsberättigad utbildning, praktisera, au-pair, arbeta som volontär eller på annat sätt i privat regi arbeta utomlands.. Försäkringen kan tecknas per dag och priset är baserat på vilken del av världen du kommer att befinna dig i.. Du kan själv påverka premien genom att välja bort egendomsskyddet och på så sätt få en 25%  ...   minst halva försäkringsperioden deltar i någon av de aktiviteterna som är beskrivna i villkoren.. Denna försäkring kan även tecknas av medföljande maka/make/sambo/ registrerad partner med vilken den försäkrade sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden samt den försäkrades barn under 18 år.. OBS! Vid working holiday kan man inte teckna Leva Utomlands, utan måste ha en.. Ungdomsreseförsäkring.. eller Reseförsäkring.. detta:.. Egendomsskydd (går att välja bort).. Bagageförsening samt försening av allmänt färdmedel.. Överfallsskydd.. Fullständig prislista!.. Villkor Leva Utomlands.. English conditions LEVA..

  Original link path: /leva_utomlands%281%29.asp
  Open archive

 • Title: Studentförsäkring.se | Teckna Försäkring
  Descriptive info: Nedanför kan du snabbt och enkelt teckna din försäkring.. Du får direkt en prisbild och möjligheten att antingen betala med betalkort eller få en avi hemskickad.. När köpet är avklarat har du dessutom möjlighet att få en bekräftelse via mejl.. Behöver du hjälp med att teckna försäkring eller har du några frågor är  ...   10.. eller mejla.. Viktigt att tänka på!.. kan tidigast börja gälla 14 dagar före kursstart.. Om du ska teckna Studera Utomlands skriver du 6m för sex månaders försäkring och 12m för 12 månaders försäkring i fältet hemkomstdatum.. Se också till att din pop-up blocker är avstängd då betaltjänsten kommer öppnas i ett nytt fönster..

  Original link path: /teckna_forsakring.asp
  Open archive

 • Archived pages: 50